Primària

Lengua castellana

Matemàtiques

Coneixement del medi

Llengua catalana

Lengua castellana

Matemàtiques

Educació en valors