lengua1.eso/V2

lengua1.eso/V2
Curs complet de Lengua castellana y literatura per a primer d'ESO. Els continguts del curs s'estructuren en unitats didàctiques amb informació, activitats interactives i recursos multimèdia adequats a l'àrea. D'ús molt intuïtiu i pràctic, el curs es basa en el treball de les competències bàsiques. Proposa petits projectes (els reptes) emmarcats en un de global i algunes seccions específiques de l'àrea, com la sala de lectura, amb activitats per a treballar els textos triats. Des del curs digital, podeu accedir a la guia didàctica, que conté la programació de curs i de cada unitat i altres recursos, com models de controls, explicació del projecte, etc., i a una completa biblioteca digital.

lengua1.eso/V2

Autor/es: 
Esther Bellavista i Vilaplana
Maria Jesús Trasobares Castillo
Enquadernació: 
Recurs en línia
ISBN: 
978-84-412-2456-8