ciutadania3.eso

ciutadania3.eso
Llibre digitalitzat de l'àrea de Ciutadania que consta de nou unitats didàctiques. Els continguts, fonamentats en les competències bàsiques, s'associen a activitats basades en la reflexió personal i col·lectiva i en la seva aplicació a la vida diària. Amb aquest llibre es pretén que els alumnes reflexionin sobre la convivència democràtica i s'impliquin en activitats que posin en joc hàbits cívics. El llibre inclou enllaços a diferents recursos i pàgines web relacionades amb cadacun dels temes tractats en les diferents unitats.

ciutadania3.eso

Autor/es: 
Diversos autors
Enquadernació: 
Recurs en línia