Quadern d'estiu - Segon curs

Històries d'estiu és un quadern per a repassar els aprenentatges assolits al llarg del curs i reforçar les competències bàsiques. Interdisciplinari, amb moltes activitats, entreteniments de totes les àrees i continguts per a treballar l'anglès. Inclou les solucions de les activitats.

Quadern d'estiu - Segon curs

Autor/es: 
Montse Ganges
Roser Calafell
Nombre de pàgines: 
72
Enquadernació: 
Espiral