Quadern de lengua castellana Morfología 1

Quadern de Lengua castellana que forma part d'una col·lecció de 6 quaderns pensats per a treballar sistemàticament aspectes ortogràfics, morfològics, sintàctics i gramaticals de la llengua castellana. Estructurat en diferents unitats, cada una comença amb una proposta d'avaluació inicial i una fitxa informativa amb les normes que segueixen les activitats proposades i unes activitats recopilatòries dels temes treballats. Inclou les solucions. En aquest quadern es treballa la morfologia (el nom, l'adjectiu, els determinants, els pronoms, les preposicions, els adverbis i el verb).

Quadern de lengua castellana Morfología 1

Autor/es: 
M. Lluïsa Pla
Nombre de pàgines: 
56
Enquadernació: 
Rústica