Quadern de Lengua castellana Morfología y sintaxis 2

Quadern de llengua castellana que forma part d'una col·lecció de sis quaderns pensats per a treballar sistemàticament aspectes ortogràfics, morfològics, sintàctics i gramaticals de la llengua castellana. Estructurats en deu unitats, cada una conté una fitxa informativa amb les normes que segueixen les activitats proposades i unes activitats recopilatòries dels temes treballats. Inclou les solucions. En aquest quadern es treballen la morfologia i la sintaxi. Recomanat per a alumnes de primer i segon d'ESO.

Quadern de Lengua castellana Morfología y sintaxis 2

Autor/es: 
M. Lluïsa Pla
Conxa Sangüesa
Nombre de pàgines: 
72
Enquadernació: 
Rústica