Prepara 2n ESO Matemàtiques

Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions, espai i mesura, estadística i atzar.

A més, cada bloc acaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.

Prepara 2n ESO Matemàtiques

Autor/es: 
Lluís Díez Sardà
Eduard Martorell i Sabaté
Joan Miquel Rigual
Nombre de pàgines: 
72
Enquadernació: 
Espiral
ISBN: 
978-84-412-3044-6